Muzička radionica u prostoru udruge Ziid u Bujama

Nastavili smo sa muzičkim aktivnostima u suradnji s našim susjedama iz Udruge za inventivno izdizanje društva iz Buja. Svaki put se dobro zabavimo, a tek kolko pjevamo i sviramo!?

Inače, Udruga za inventivno izdizanje društva (Udruga ZiiD) dobrovoljna je, nestranačka udruga koja okuplja volontere različitih društvenih i kreativnih profila i udruge građana s različitih područja čije je djelovanje blisko ciljevima udruge.

Cilj udruge je kroz svoje aktivnosti povećati kulturna, prosvjetna, ekološka i obiteljska kvaliteta života, osobito na području Buja – grada u kojem udruga djeluje. U udrugu se slobodno i dobrovoljno udružuju građani i pravne osobe radi zaštite svojih probitaka i zauzimanja za zaštitu i promicanje različitih područja umjetnosti (vizualnih, scenskih, glazbenih, književnih), ekologije i volonterstva s ciljem stvaranja zdrave, tolerantne, kulturno bogate i društveno osvještene zajednice.