Prvi dan ljeta proveden u berbi plodova sa naše njive

Dok je jedna grupa korisnika svoje aktivnosti provodila na moru, druga je grupa prvi dan ljeta obilježila u prirodi. Obavili smo berbu ljetnih plodova s naše njive te uz edukativnu radionicu ostatak vremena proveli u dubokoj hladovini, nedaleko našeg boravka.