Prvi dan proljeća obilježili smo malim piknikom uz rijeku Mirnu.

Sa svojih pedesetak kilometara toka, Mirna je najduža istarska rijeka. Mirna izvire podno Huma na Buzeštini te prolazi kroz selo Kotli. Izvorišni dio kao i daljnji kanjonski dio ujedno su i najljepši dio riječnog toka. U svom dolinskom dijelu od Istarskih toplica do Ponte Portona, kraj Novigrada, tok je većim dijelom reguliran budući da učestale poplave nisu dopuštale bavljenje poljoprivredom.