Čitanje, pisanje, računanje… sve to mi pomalo vježbamo i usavršavamo

Naš Milan stalno naš Centar zove školom, pa evo kad već insistira sad smo ga i angažirali pa je dobio školu, a kao motivacija je poslužila želja da mu netko pribavi kino projektor pa sad svaki dan nekome piše molbu. Budući je jako važno biti pismen i održavati znanja, više vremena posvetili smo aktivnosti čitanja i pisanja uz dodatne vježbe računanja, obrađujući razne teme među kojima su nam najdraže one iz prirode sa životinjskim svijetom.