Završena adaptacija sanitarnih čvorova u Poreču

U okviru projekta završili smo s poslovima uređenja i opremanja dijela prostora za pružanje usluga boravka u Poreču i to dva sanitarna čvora čime je prostor postao ne samo ljepši već i funkcionalniji, a boravak korisnika i korištenje prostora boravka olakšan svim korisnicima koji koriste uslugu.