Imamo novi stan za pružanje usluge organiziranog stanovanja u Puli i novog korisnika usluge

Od ove godine imamo novi stan u Puli u kojem pružamo uslugu organiziranog stanovanja i u kojem živi naš novi korisnik Valter, a podrška mu nije samo plaćeno osoblje već i naš dugogodišnji korisnik koji mu prilagodbu na nove uvjete života čini lakšim. Osim igranja društvenih igra i sudjelovanja u životu zajednice, dogovorno i ravnopravno dijele sve kućanske obveze.