Provedbom projekta omogućeno povećanje broja korisnika usluge organiziranog stanovanja

Od početka siječnja u organizirano stanovanje priključio se naš novi korisnik. I njemu podršku u prilagodbi životu u novoj sredini pruža ne samo naše osoblje već i naš dugogodišnji korisnik.