Unapređenje kvalitete

Inkluzivna edukacija

Kao dio naših nastojanja za unapređenje usluga koje pružamo održana je u Puli zajednička edukacije za zaposlenike i korisnike usluga udruge na temu: Što je to pozitivna psihologija i kako nam ona može pomoć u poslovnom i privatnom životu? Edukaciju je vodila Maria Tomić Preiner psihologinja i socijalna radnica, […]