Centar za inkluziju i podršku u zajednici

Centar za inkluziju i podršku u zajednici neprofitna je pravna osoba (udruga) osnovana 2005. godine, a od od 2006. godine razvija i provodi inkluzivne socijalne usluge i aktivnosti u Istri s ciljem unapređenja kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama i to:

  • usluge organiziranog stanovanja za 20 osoba s intelektualnim teškoćama temeljem ugovora o međusobnim odnosima sklopljenim s ministarstvom nadležnim za poslove socijalne skrbi od 2010. godine,
  • rehabilitacijske i socijalizacijske aktivnosti za osobe s intelektualnim teškoćama temeljem projekata odobrenih od lokalnog, nacionalnog ili EU izvora,
  • zapošljavanja osoba s invaliditetom u redovnim i zaštitnim uvjetima te razvoja i provedbe aktivnosti društvenog poduzetništva,
  • razvoja i provedbe aktivnosti inkluzivnog volontiranja te
  • pružanjem neformalnih programa edukacije za osobe s intelektualnim teškoćama i druge povezane dionike.

Centar ima iskustva u procesu deintitucionalizacije (15% korisnika organiziranog stanovanja su bivši korisnici smještaja drugog pružatelja usluga) te podrške procesu prevencije institucionalizacije (85% korisnika organiziranog stanovanja bili su u riziku od institucionalizacije, odnosno u postupku, institucionalizacije). Nadalje, provedbom rehabilitacijskih i socijalizacijskih aktivnosti za osobe s intelektualnim teškoćama temeljem odobrenih projekata značajno je smanjen „pritisak“ na usluge smještaja te je više od 20 osoba odustalo od traženja usluge smještaja, jedna osoba je vraćena iz smještaja u obitelj, a preostale osobe su zainteresirane za uslugu boravka i kasnije organiziranog stanovanja.

U svoje aktivnosti Centar godišnje uključuje oko 120 redovnih korisnika usluga i aktivnosti na području cijele Istre gdje ima na raspolaganju prostore dobivene na korištenje bez naknade u vlasništvu jedinica lokalne samouprave licencirane za pružanje usluge boravka te stanove u vlasništvu i u najmu za pružanje usluge organiziranog stanovanja. Centar ima opremu te adekvatan stručni kadar s bogatim i višegodišnjim iskustvom u sektoru, a obzirom na ugovorene socijalne usluge ima i redovite izvore financiranja.

Prihodi Centra u 2019. godini iznosili su 2.875.826 kn, u 2018. godini 2.853.356 te 2017. godini 3.024.220. Vrijednost imovine Centra na dan 31.12.2019. iznosi 5.114.963 kn, a sastoji se od dugotrajne imovine od 4.010.223 kn (stambeni objekti, poljoprivredno zemljište, postrojenja i oprema, prijevozna sredstva) i financijske imovine od 1.104.740 kn (potraživanja za prihode od djelatnosti, rashode budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda, sredstva na računu, potraživanja za zajmove i ostala potraživanja). Prema dostupnim analizama prijavitelj je u 2018. godini bio među top 5 hrvatskih društvenih poduzetnika u dvije od tri kategorije (po godišnjim prihodima i po broju zaposlenih, a obzirom na neprofitan karakter nije primjenjiv kriterij neto dobiti).

Centar uspješno surađuje s bojnim dionicima na području Istre radi ostvarivanja svrhe osnivanja udruge. Prijavitelj razvija partnerske i surađujuće odnose kako na projektima tako i u svakodnevnom poslovanju s mjesno nadležnim centrima za socijalnu skrb, te je prepoznat od svih relevantnih dionika kao nezaobilazan i kvalitetan pružatelj izvaninstitucijskih usluga u lokalnoj zajednici. Sa svrhom povećanja socijalne uključenosti osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji kroz individualiziranu podršku i razvoj inkluzivnih socijalnih usluga prijavitelj s tri partnerske udruge od lipnja 2020. provodi dvogodišnji projekt „Zajednički kroz život“ i to na području Vukovarsko-srijemske, Osječko-baranjske, Brodsko-posavske, Bjelovarsko-bilogorske, Karlovačke, Ličko-senjske, Primorsko-goranske i Istarske županije čime potiče pružanje inkluzivnih socijalnih usluga, promovira primjere dobre prakse i u drugim sredinama u Hrvatskoj te potiče povezivanje pružatelja izvaninstitucijskih socijalnih usluga u cilju unapređenja kvalitete usluga korisnicima usluga. Projekt je financiran sredstvima ESF-a u okviru poziva Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 1, a vrijednosti 1.487.694,26 kn. Prijavitelj je već proveo 7 projekata slične vrijednosti, financiranih iz sredstava EU i međunarodnih donatora (Svjetska banka – Program za inovacije i učenje, IPA IV. komponenta, IPA SI-HR, INTERREG SI-HR, ESF, EU-LLP) od čega je u 4 bio nositelj projekta. Prijavitelj ima osoblje s iskustvom i kvalifikacijama za upravljanje projektima EU.