Doprinosim! – Prijava sudjelovanja na okruglom stolu

Doprinosim! 13/04/2023 – Novigrad – Prijava sudjelovanja na okruglom stolu

Doprinosim! 13/04/2023 – Novigrad – Prijava sudjelovanja na okruglom stolu

| OKRUGLI STOL |
| Sadašnjost i budućnost inkluzivnih socijalnih usluga za osobe s intelektualnim teškoćama na području Bujštine i Poreštine |
| 13/04/2023 | 11:30 | Novigrad, Veliki trg 8a | Muzej – Museo Lapidarium |

Kako ste čuli za ovaj događaj *
Sudjelovati ću na: