Evaluacija usluge

Evaluacija usluge

OVAJ UPITNIK POPUNJAVAJU KORISNICI USLUGA (SAMOSTALNO ILI UZ PODRŠKU). UNOS IMENA I PREZIMENA NIJE OBVEZAN.

– nije obvezno
– nije obvezno

Na svako pitanje moguće je odgovoriti samo s jednom od ponuđenih opcija.


1. ODABERITE MJESTO GDJE IDETE NA AKTIVNOST:

2. KOLIKO STE ZADOVOLJNI AKTIVNOSTIMA U KOJE STE UKLJUČENI?

3. SMATRATE LI DA JE AKTIVNOST KORISNA ZA VAŠE VEĆE SUDJELOVANJE U DRUŠTVENIM AKTIVNOSTIMA I ŽIVOTU U ZAJEDNICI.

– nije obvezno