Doprinosim! 19/10/2023 – Umag – Okrugli stol o inkluzivnim socijalnim uslugama – podrška djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s intelektualnim teškoćama

U okviru javne kampanje projekta Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga Centra za inkluziju i podršku u zajednici i uz podršku Grada Umaga, u četvrtak 19/10/2023, s početkom u 09:00, u prostorima Grada Umaga – Gradska vijećnica, Umag, Giuseppe Garibaldi 6 održan je Okrugli stol na temu Inkluzivne socijalne usluge – podrška djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s intelektualnim teškoćama.

Osnovna svrha organizacije ovoga okruglog stola bila je okupiti zainteresirane dionike s lokalnog područja, predstaviti primjere institucionalnih i izvaninstitucionalnih programa i usluga za djecu s teškoćama u razvoju i odrasle osobe s intelektualnim teškoćama, primjere dobre prakse te raspraviti mogućnosti i ciljeve koje su u zajedničkom interesu za unapređenjem položaja ove kategorije u lokalnoj zajednici.

Okrugli stol započeo je prezentacijama trenutnog stanja i aktivnosti koje u području skrbi o djeci s teškoćama u razvoju i osobama s intelektualnim teškoćama provode umaški vrtići, osnovne škole, Udruga „Pružam ti ruku“, Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda i Centar za inkluziju Buje, kao vanjski dionici koji pružaju skrb korisnicima s područja Umaga.

Kako se moglo čuti na okruglom stolu, organizacija rada i uvjeti rada u ustanovama Grada Umaga je kvalitetna i pruža visoke standarde kada je u pitanju rad s djecom s teškoćama. U svim umaškim ustanovama zaposleni su stručni suradnici, a polaznici vrtića i učenici u osnovnim školama, u slučaju potrebe imaju osigurane pomoćnike. Također, suradnja s ustanovama i udrugama koje se bave djecom s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom je dobra i kvalitetna, međutim područje na kojem je potrebno uložiti dodatne napore je širenje i razvijanje inkluzivnih usluga u zajednici, a sve s ciljem stvaranja uvjeta za zapošljavanje onih osoba s invaliditetom čije zdravstveno stanje to omogućava. Za realizaciju tog plana potrebno je senzibilizirati i poslodavce. Također, navedena je potreba žurnog organiziranja dnevnog centra za inkluziju (boravka) na području Umaga, budući će u narednih nekoliko godina desetak učenika s teškoćama u razvoju završiti školu te će biti potrebno osigurati prostor u kojem će provoditi dnevne aktivnosti. Trenutno osobe s intelektualnim teškoćama borave u Centru za inkluziju Buje, ali kada taj broj poraste, trenutni prostori u Bujama će biti nedovoljno veliki za prijem svih korisnika. Također, zaključeno je da je na području Umaga, u narednom periodu potrebno stvoriti uvjete za razvijanje usluge organiziranog stanovanja u zajednici, budući da već sada tu uslugu građani s područja Umaga koriste u drugim gradovima, a cilj je uslugu stanovanja organizirati što je bliže mjestu prebivališta.


Obzirom na prostorna ograničenja molimo Vas da se za sudjelovanje u ovoj aktivnosti prijavite putem slijedećeg obrasca:

Obzirom na prostorna ograničenja i adekvatnu pripremu skupa molimo Vas da se za sudjelovanje u ovoj aktivnosti prijavite putem obrasca prijave koji je dostupan niže na stranici najkasnije do utorka 17.10.2023. u 15:00 sati.

Doprinosim! 19/10/2023 – Umag – Prijava sudjelovanja na okruglom stolu

Doprinosim! 19/10/2023 – Umag – Prijava sudjelovanja na okruglom stolu

| OKRUGLI STOL |
| Inkluzivne socijalne usluge – podrška djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s intelektualnim teškoćama |
| 19/10/2023 | 09:00 | Umag, Giuseppe Garibaldi 6 | Grad Umag – Gradska vijećnica |

Kako ste čuli za ovaj događaj

Ukoliko imate materijal koji želite podijeliti sudionicama skupa molimo Vas da to naznačite niže u prijavi, kao i u slučaju da želite predstaviti svoj iskustva/aktivnosti na ovome području kroz kratku prezentaciju (9 min).

Sudjelovati ću na način da:

Ovaj događaj dio je javne kampanje podizanja svijesti o pravu na život u zajednici osoba s intelektualnim teškoćama pod nazivom “Doprinosim”, a provodi se u okviru projekta “Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga Centra za inkluziju i podršku u zajednici”. Cilj ovih aktivnosti je osvijestiti i senzibilizirati opću i stručnu javnost, obitelji osoba s intelektualnim teškoćama te lokalni donositelji odluka o pravima osoba s intelektualnim teškoćama, u prvom redu o pravu na život u zajednici te s tim povezanim temama, a posebice o važnosti i dostupnosti izvaninstitucijskih socijalnih usluga, važnosti procesa deinstitucionalizacije, samozastupanju osoba s intelektualnim teškoćama te prikazu primjera dobre prakse.

Organizacija događaja financirana je u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda. Za sve dodatne informacije:

– Marko Perkov, marko@centar-podrske.hr, 095 242 5555

Više informacija o projektu saznajte na mrežnoj stranici www.centar-podrske.eu te na profilu na društvenoj mreži www.facebook.com/centar.podrske.eu/