Početak javne kampanje na valovima Radio Rojca

Javna kampanja radi podizanje svijesti javnosti o pravu na život u zajednici osoba s intelektualnim teškoćama danas je započela na mjestu gdje je i naša organizacija započela svoj rad 2006. godine – u Rojcu. O pravu na život u zajednici, deinstitucionalizaciji te projektu Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga Centra za inkluziju i podršku u zajednici slušajte nas danas na Radio Rojcu.

Tijekom trajanja projekta, u okviru javne kampanju organizirati ćemo festivale, tematske okrugle stolove, javne prezentacije i emisije u elektroničkim medijima.