Doprinosim! Svi žele živjeti onako kako žive i drugi ljudi

Portal Istra24.hr objavio našu priču o stanovanju uz podršku koju od 2010. godine pružamo u Puli te pravu na život u zajednici koje je definirano Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom te drugim europskim i nacionalnim strateškim dokumentima. Nadamo se da će narednom razdoblju ovo pravo znatnije zaživjeti te kako će se omogućiti i u drugim sredinama u Istri i domovini.