Edukacija za učenje osoba s intelektualnim teškoćama korištenju digitalnih tehnologija

11/2023-01/2023 - Korištenje digitalnih tehnologija u svakodnevnom životu osoba s intelektualnim teškoćama

Kao dio naših nastojanja za unapređenje usluga koje pružamo 10 naših suradnika u razdoblju od 15.11.2022. do 24.01.2023. uključili su se u edukaciju vezanu uz učenje osoba s intelektualnim teškoćama korištenju digitalnih tehnologija u svakodnevnom životu. Edukacija se provodi kao hibridno obrazovanje te se dio od ukupno 12 termina edukacije održava uživo u Puli i Zagrebu, a dio online. Program edukacije sastoji se od sljedećih cjelina:

  1. Empatija – Općenito o empatiji. Uloga empatije pri razvoju društva. Značaj empatije pri radu sa OSI. Empatijski testovi.
  2. Poučavanje osoba sa intelektualnim teškoćama – Metodologija poučavanja osoba sa intelektualnim teškoćama. Prirodna metoda učenja. Upotreba mentalnih mapa pri poučavanju osoba sa intelektualnim teškoćama.
  3. Digitalne vještine – Specifičnosti poučavanja digitalnih vještina. Osnove rada sa računalima. Osnove rada sa prenosnim uređajima. Upotreba web aplikacija. Društvene mreže na webu. Opasnosti upotrebe određenih web aplikacija. Softver, koji podržava OSI. Napredne digitalne vještine. Priprema izvođenja obrazovanja na području digitalnih vještina. Praktični rad sa osobama s intelektualnim teškoćama.
  4. Internetsko obrazovanje – Usporedba internetskog i klasičnog učenja. Potrebne vještine za učešće u internetskom učenju. Pripreme za internetsko učenje.