Održana edukacija “Budućnost pružanja inkluzivnih socijalnih usluga za osobe s intelektualnim teškoćama”

Edukaciju na temu Budućnost pružanja inkluzivnih socijalnih usluga za osobe s intelektualnim teškoćama održana je u subotu, 22.07.2023. s početkom u 10:30 sati u Puli, u Centru gradskih udruga Rojc, a realizirana je u okviru projekta Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga Centra za inkluziju i podršku u zajednici.

Edukaciju je prošlo 18 suradnika na projektu Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga Centra za inkluziju i podršku u zajednici koji rade s odraslim osobama s intelektualnim teškoćama, a u okviru teme edukacije obrađene su novosti vezane uz budući razvoj i nastavak pružanja izvaninstitucijskih socijalnih usluga za odrasle osobe s intelektualnim teškoćama.