Prijava na edukaciju “Budućnost pružanja inkluzivnih socijalnih usluga za osobe s intelektualnim teškoćama”

Pozivamo Vas na edukaciju na temu Budućnost pružanja inkluzivnih socijalnih usluga za osobe s intelektualnim teškoćama koja će se održati u subotu, 22.07.2023. s početkom u 10:30 sati u Puli, u Centru gradskih udruga Rojc (2.kat).

Za sudjelovanje u istoj molimo Vas da popunite prijavni obrazac.

Prijava na edukaciju “Budućnost pružanja inkluzivnih socijalnih usluga za osobe s intelektualnim teškoćama”

Prijava na edukaciju “Budućnost pružanja inkluzivnih socijalnih usluga za osobe s intelektualnim teškoćama”

| Budućnost pružanja inkluzivnih socijalnih usluga za osobe s intelektualnim teškoćama |
| 22/07/2023 | 10:30 | Pula, Gajeva 3 | Centar gradskih udruga ROJC / 2. kat |